Mezinárodní konference – Kulturní dědictví

Srdečně vás zveme na konferenci, která nabídne veřejnosti vzdělávací semináře se zaměřením na inovativní využití památek a jejich udržitelný rozvoj. Ty přinesou do města Opočno nové pohledy na oživení bývalého kapucínského kláštera a příklady dobré praxe z ČR i zahraničí. Přijďte se inspirovat a znovu se zapojit do diskuze nad osudem této památky.