Obsah a aktivity projektu

Vybudování komunitní zahrady

V červnu 2022 se po 15 letech znovu otevřela klášterní zahrada a veřejnost měla možnost si celý prostor prohlédnout a seznámit se s principy tvorby a fungování komunitní zahrady. Proběhl „nábor nadšených zahradníků“, na základě kterého se vytvořilo pevné jádro komunitní zahrady. Zájemci o společné pěstování se v klášterní zahradě pravidelně setkávali od léta až do podzimu 2022 a společně pracovali na návrhu podoby komunitní zahrady pod vedením zahradní koordinátorky, Petry Formánkové, a projektové koordinátorky, Lucie Maříkové.

Přípravy na první pěstební sezónu byly zahájeny na podzim 2022, kdy bylo zakoupeno potřebné zahradnické nářadí a byly založeny vyvýšené záhony. Celý podzim komunita také aktivně opečovávala klášterní sad a byly v něm určeny jednotlivé odrůdy odborným specialistou. První pěstební sezóna komunitní zahrady byla odstartována na jaře 2023 a během léta se členové komunity aktivně o zahradu starali a sklidili první plody své práce.

Pořízení technického vybavení

Díky podpoře Fondů EHP 2014 – 2021 bylo možné z financí projektu do klášterní zahrady pořídit parkový mobiliář (lavičky, stolky se židlemi, multifunkční přístřešek, pódium) a vytvořit zde tak zázemí pro aktivní trávení volného času, ale i odpočinek.

Část laviček k posezení byla vyrobena v rámci tesařského workshopu se zapojením místních obyvatel v říjnu 2022. Workshop probíhal přímo v klášterní zahradě pod vedením lektorů z partnerské norské organizace Fjellugla Kompetanse a mistrů ze Střední řemeslné školy v Jaroměři. Místní obyvatelé měli tak možnost se od počátku zapojit do utváření nové podoby klášterní zahrady a vytvořit si díky tomu vztah k této dlouhodobě uzavřené památce.

Vzdělávací aktivity pro místní komunitu a samosprávu

Během zimního spánku klášterní zahrady proběhla konference Kulturní dědictví, která veřejnost seznámila s inovativními přístupy revitalizace památek a jejich trvale udržitelným rozvojem. Konference přinesla nové pohledy na využití bývalého kapucínského kláštera a práci s komunitou při jeho oživování. Příklady dobré praxe v Opočně představili v průběhu třídenní akce odborníci z ČR i Norska.

Vzdělávací aktivity pro místní komunitu a samosprávu sloužily k osvětě o kvalitní a udržitelné správě kulturního dědictví. Občané díky tomu získali povědomí o inovativním využití památek a mohli se také zapojit do diskuzí o novém využití kláštera v rámci participativních setkání. Podněty a nápady veřejnosti byly zapracovány architektonickým studiem City Upgrade do Strategie rozvoje kláštera, která je v plné verzi k dispozici na webu www.opocno.cityupgrade.cz. Na základě všech sebraných podnětů byl vytvořen návrh koncepce nového využití kláštera, která byla veřejně představena 1.10. 2023 v klášterní zahradě.

Uspořádání kulturních akcí v klášterní zahradě

Slavnostní otevření klášterní zahrady proběhlo 21.5. 2023 za přítomnosti zástupců města Opočna a Královéhradeckého kraje.

První návštěvníky v klášterní zahradě přivítaly tóny Filharmonie Hradec Králové a ZUŠ Opočno.

Během léta klášterní zahradu oživily ještě další kulturní akce – např. koncert oblíbeného Michala Horáka

Návštěvníci měli možnost během léta zhlédnout výstavu Pětiletka běsů, kterou připravila organizace Paměť národa Východní Čechy. Výstava pojednávala o událostech 50. let minulého století spojených s komunistickým pučem, které měly negativní dopad i na církevní řády a kláštery. O těchto událostech se návštěvníci mohli dovědět prostřednictvím příběhů pamětníků včetně několika z Opočna.

Druhá výstava A co bude dál s klášterem? byla v klášterní zahradě umístěna během podzimu 2023. Návštěvníci tak měli možnosti si pečlivě prostudovat připravenou strategii rozvoje kláštera a výstupy z participativních setkání.

Vzdělávací semináře v oblasti kulturního podnikání

Projekt Komunitní zahrady kapucínského kláštera v Opočně byl zakončen vzdělávací Akademií IDU se zaměřením na revitalizaci a inovativní využití kulturního dědictví. Akademie byla určená pro 20 přihlášených zájemců z Královéhradeckého kraje a jejím cílem bylo předání zkušenosti s realizací projektu na oživení kláštera v Opočně a přispět tak k rozvoji dalších projektů revitalizací památek v Královéhradeckém kraji. Vzdělávacích seminářů se zúčastnili kulturní manažeři, zástupci veřejné správy a vlastníci nevyužívaných objektů, kteří plánují jejich revitalizaci.