Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zpřístupnění zahrady kapucínského kláštera v Opočně a její oživení prostřednictvím kulturních a vzdělávacích aktivit.

Jedním z cílů projektu bylo do revitalizace zahrady zapojit místní obyvatele, aby měli možnost si vytvořit vztah k této dlouhodobě uzavřené památce. Občané se mohli zapojit nejen do vybudování pěstební komunitní zahrádky v areálu, ale také například do výroby laviček v rámci tesařského workshopu. Díky pořízení vybavení vznikl v zahradě prostor pro trávení volného času, prostor pro pořádání společenských akcí, a vytoužená “oáza klidu” uprostřed města. Oživování zahrady bude podpořeno organizací kulturních akcí, na kterých se budou podílet i místní kulturní aktéři.

Spolupráce s místní veřejností a zástupci města je také podstatnou součástí tvorby strategie rozvoje kláštera, která je jedním z hlavních výstupů projektu. Občané se mohou zapojit do veřejných diskuzí o novém využití kláštera, které budu zapracovány do strategie. Participace občanů a zvýšení jejich zájmu o správě a inovativním využití kulturního dědictví je také jedním z hlavních cílů projektu. Výsledná strategie bude sloužit jako podklad pro další směřování klášterního komplexu. 

Dalším cílem projektu je vzdělat místní kulturní aktéry a manažery kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích seminářů a workshopů. Vzdělávací aktivity budou zaměřeny na udržitelnou správu a inovativní využití kulturního dědictví. Obsahem seminářů bude také otázka financování kulturního dědictví a sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe z ČR i ze zahraničí. Přínosem seminářů bude zvýšení kompetencí lokálních aktérů, kteří se věnují oživování památek v Královéhradeckém kraji.

Projekt je vystavěn komplexně, aby bylo možné docílit posílení správy kulturního dědictví prostřednictvím výše uvedených aktivit.