Jak to celé začalo?

Bývalý kapucínský klášter v Opočně je od roku 2007 nevyužívaný a v majetku Královéhradeckého kraje. O jeho znovuoživení se od roku 2021 aktivně snaží Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, který v červenci a září tohoto roku v Opočně realizoval průzkum názorů na nové využití klášterního komplexu ve spolupráci s organizací Nová síť a Ústavem etnologie FF UK.

Výsledky průzkumu byly veřejně prezentovány 24. září 2021 v Kodymově národním domě v Opočně. Celá analýza je k dispozici k přečtení na webu Královéhradeckého kraje. Nejvíce zaznívaly ohlasy na zpřístupnění klášterní zahrady, která by plnila funkci „oázy klidu“ v centru města, komunitního místa pro setkávání všech generací a venkovního prostoru pro pořádání kulturních akcí.

Královéhradecký kraj na základě těchto zjištěných výstupů připravil projekt Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně, jehož cílem je zpřístupnit klášterní zahradu veřejnosti, vytvořit zde zázemí pro aktivní trávení volného času i odpočinek, a oživit ji pomocí kulturních akcí. Pro realizaci projektu se podařilo v roce 2022 získat finanční podporu z Fondů EHP 2014 – 2021 v rámci výzvy Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví programu Kultura.

Projekt je realizován od června 2022 do prosince 2023. Partnerem projektu je norská nezisková organizace Fjellugla Kompetanse, která se podílí na realizaci vzdělávacích aktivit. Více se můžete dočíst v sekci Obsah projektu.