Klášter Opočno

Klášter Opočno

Historie kláštera a jeho budoucnost

Historie

Areál kapucínského kláštera s kostelem Narození Páně se nachází v centru města Opočna při severovýchodním okraji Kupkova náměstí. Jeho historie se píše od roku 1674, kdy byl položen základní kámen tohoto barokního komplexu. Stavba vznikla z iniciativy kapucínského řádu za podpory tehdejšího majitele opočenského panství, hraběte Ludvíka Colloredo-Waldsee, a probíhala do roku 1677. Dalšími úpravami prošel klášterní areál po požáru v roce 1733, a v roce 1761 byl rozšířen o křížovou chodbu s kaplí P. Marie. Svému účel sloužil do 20. století. V pozdějších letech byl využíván pro studium kapucínů, dále jako sirotčinec vedený řádovými sestrami a pečovatelský dům pro přestárlé členy mužských řeholních řádů. Jako poslední zde sídlil Ústav sociální péče z Hradce Králové, po jehož přestěhování je od roku 2007 klášter bez využití.

Vize rozvoje

V průběhu projektu byla vypracována Strategie rozvoje kláštera architektonickým ateliérem City Upgrade na základě předchozího mapování potřeb města Opočno, veřejných diskuzí se zástupci města, institucí a místních obyvatel a celokrajské analýzy. Celá strategie rozvoje kláštera je k dispozici na www.opocno.cityupgrade.cz nebo ve zkrácené verzi ke stažení zde: https://klasteropocno.cz/wp-content/uploads/2023/12/Strategie-vyuziti-kapucinskeho-klastera-v-Opocne-koncept_finalni-verze.pdf