O projektu

O projektu

Přečtěte si o vzniku projektu a jeho cílech

Kapucínský klášter v centru města Opočna je od roku 2007 opuštěný. Celý areál včetně budov a zahrad je v majetku Královéhradeckého kraje, který pro něj hledá aktivně od roku 2021  nové využití. Dle průzkumu veřejného mínění by místní komunita uvítala vytvoření „oázy klidu“ v centru města. Na základě  byl vytvořen projekt Komunitní zahrady kapucínského kláštera v Opočně. Průzkum také poukázal na problémy stárnutí populace města a nedostatek příležitostí pro mladé lidi, kteří město z tohoto důvodu opouštějí. Klášterní zahrady proto, společně s místní komunitou, bude v rámci projektu přetvořena na místo pro setkávání všech generací a sociálních skupin a bude zde vytvořena odpočinková zóna se zázemím pro trávení volného času.

Klášterní zahrada bude využita také pro realizaci kulturních akcí, pro které dle vyjádření místních kulturních institucí, chybí ve městě prostory. Prostřednictvím místních kulturních aktérů zajistíme doprovodný program, pro které zde vytvoříme zázemí.

Plánovanými aktivitami oživíme dlouhodobě nevyužívané prostory kláštera, posílíme rozvoj místní komunity a naplníme potřeby místních, které vyplynuly ze strategického dokumentu města Opočno z roku 2017, ale i z průzkumu veřejného mínění realizovaného Královéhradeckým krajem v roce 2021. Pomocí participativního plánování vytvoříme záměr budoucího využití kláštera.