Strategie rozvoje kláštera

Projekt Komunitní zahrady kapucínského kláštera v Opočně byl prvním krokem ke znovuoživení klášterního komplexu, nicméně již v průběhu projektu bylo nezbytné se zamýšlet nad jeho dalším osudem. Proto byly pečlivě mapovány potřeby města Opočna, vedeny rozhovory s jeho zástupci i místními obyvateli. V červnu a srpnu 2023 byly uskutečněny dvě veřejné diskuze, na které mohli Opočenští přijít s vlastními nápady na nové využití kláštera. 

Tyto podněty byly zpracovány architektonickým studiem City Upgrade do strategie rozvoje kláštera, která je v plné verzi k dispozici na webu www.opocno.cityupgrade.cz. Pokud si chcete projít zkrácenou verzi (koncepci využití kláštera), tak je ke stažení v pdf zde: https://klasteropocno.cz/wp-content/uploads/2023/12/Strategie-vyuziti-kapucinskeho-klastera-v-Opocne-koncept_finalni-verze.pdf