Výstava Pětiletka běsů

Během srpna budou mít návštěvníci klášterní zahrady možnost zhlédnout výstavu Pětiletka běsů, která vypráví o událostech 50. let poznamenaných komunistickým pučem, který postihl i klášter v Opočně. Osudy pamětníků z Královéhradeckého kraje včetně těch z Opočna zaznamenala organizace Paměť národa Východní Čechy a na zpracování jejich životních příběhů se podílel dokumentátor Miroslav Tyč, který celou výstavu uvede. Pokud se chcete dovědět více o historickém a společenském pozadí tohoto období, tak vás srdečně zveme na zahájení výstavy v neděli 6.8. ve 14h do klášterní zahrady. Výstava bude v zahradě umístěna do začátku září.